Τοπικές Αρχές

Ένωση Δήμων Κύπρου

Η Ενωση Δήμων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981. Παρόλο που η εγγραφή μέλους είναι προαιρετική, όλοι οι Δήμοι (33), που καλύπτουν το 65% του πληθυσμού της Κύπρου, είναι μέλη της Ενωσης. Ο κύριος σκοπός της Ενωσης είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις εξελισσόμενες σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ενωσης, το οποίο μπορεί να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για όλα τα θέματα. Η Εκτελεστική Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Ενωσης εκπροσωπεί την Ενωση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, ενώ ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την κανονική διεκπεραίωση των εργασιών της Ενωσης. Πρόεδρος της Ενωσης είναι ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας Χρίστου και Γραμματέας ο κ. Γιάννης Αντωνιάδης.

Η Ενωση είναι μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και συμμετέχει στο δίκτυο LOGON (Local Governments Network) το οποίο χρηματοδοτείται, ουσιαστικά, από την Ευρωπαϊκή Ενωση (INTERREG III C). Επίσης εκπροσωπείται στο Κογκρέσσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης (CLRAE) του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Τ.Θ. 22033,

1516 Λευκωσία,

Κύπρος

Τηλ: +357 22 445170

Φαξ: +357 22 677230

E-mail: endeky@cytanet.com.cy

TOP