ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

by / 18/01/2018

Προς ιδιοκτήτες οικοπέδων/τεμαχίων

Ο Δήμος Γερμασόγειας πληροφορεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και τεμαχίων που βρίσκονται κοντά σε σπίτια στα όρια του Δήμου Γερμασόγειας, ότι και για το 2018 θα προβεί στον καθαρισμό οικοπέδων ακολουθώντας τη μέθοδο που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια προς όφελος των ανέσεων των κατοίκων, αλλά και του περιβάλλοντος εφαρμόζοντας ένα από τους πιο κάτω δύο τρόπους:

Α. Καθαρισμός με θρυμματιστή. (Φιλικός προς το περιβάλλον)

Θα γίνει μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου και Απριλίου 2018, όταν τα χόρτα θα είναι ακόμη χλωρά.  Ο θρυμματισμός, αν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να επαναληφθεί κατά την περίοδο αυτή (χωρίς επιπρόσθετη χρέωση)

Β. Καθαρισμός με ντίκερ.

Θα γίνει εντός του Ιουνίου 2018 στα τεμάχια εκείνα που ο καθαρισμός με θρυμματιστή δεν θα είναι δυνατός λόγω ανώμαλης επιφάνειας, ύπαρξης ογκωδών υλικών κλπ.

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων που προτίθενται να καθαρίσουν οι ίδιοι τα οικόπεδα τους, παρακαλούνται όπως:

  1. Το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018, ειδοποιήσουν γραπτώς το Δήμο, δίνοντας πλήρη στοιχεία του οικοπέδου, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά και τον τρόπο καθαρισμού που θα χρησιμοποιήσουν,

  2. Να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2018. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό τους.

Η χρέωση του Δήμου για τον καθαρισμό είναι €100 ανά οικόπεδο.

Προσωπικές επιστολές στους ιδιοκτήτες δεν θα σταλούν.

 

Από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες                                                        9 Ιανουαρίου 2018

TOP