Περισυλλογή Κλαδευμάτων

Υπάρχει ειδική Υπηρεσία περισυλλογής απορριμμάτων κήπου κάθε Τετάρτη.  Η πιο πάνω περισυλλογή είναι δυνατή δεδομένου ότι:

  • Τοποθετούνται:

σε κάδους 2 ή 4 τροχών ή σε μικρά δεμάτια,

σε περίπτωση χρήσης σακούλων αυτές πρέπει να είναι γερού τύπου, να παραμένουν ανοιχτές και θα επιστρέφονται

έξω από το σπίτι και όχι σε οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα ή απέναντι,

ξεχωριστά από τα οικιακά σκύβαλα.

  • Είναι σε μικρές ποσότητες.
  • Ο ενδιαφερόμενος δημότης απευθύνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου ειδοποιώντας από την προηγούμενη μέρα.

Όσοι επιθυμούν τακτική περισυλλογή μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο.  Μ’ αυτό τον τρόπο απαλλάσσονται από την ανάγκη να ειδοποιούν στο Δήμο όποτε έχουν τέτοια απορρίμματα με μια μικρή επιβάρυνση (περίπου €34,00) στην ετήσια φορολογία σκυβάλων.  Τονίζεται ότι θα μαζεύονται μόνο αν είναι σε κάδους ή μικρές δέσμες (όχι σε σακούλες)

Διευκρινίζεται ότι για ν’ απομακρυνθούν μεγάλες ποσότητες για τις οποίες χρειάζεται τράχτορ και φορτηγό, θα υπάρχει χρέωση (ανάλογα με την ποσότητα), που πρέπει να προπληρώνεται στο Λογιστήριο του Δήμου, ή θα πρέπει ν’ απομακρύνονται από τους ιδιοκτήτες με δικά τους μέσα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η αυθαίρετη τοποθέτηση τους σε οικόπεδα και άλλους ανοιχτούς χώρους.

TOP