Περισυλλογή Σκυβάλων

Η περισυλλογή σκυβάλων γίνεται με συμπιεστικού τύπου οχήματα του Δήμου τις πρώτες πρωινές ώρες, στις οικιστικές περιοχές δύο φορές τη βδομάδα και στις εμπορικές και τουριστικές μονάδες από δύο μέχρι πέντε φορές τη βδομάδα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

Δοχεία/σκυβαλαποθήκες/τρόποι εναπόθεσης:

  • Οικίες:

Τα σκύβαλα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλες κτιστές σκυβαλαποθήκες (τα τελευταία χρόνια είναι όρος στην άδεια οικοδομής) ή σε κατάλληλα πλαστικά σκυβαλοδοχεία που να κλείνουν ερμητικά και τα οποία πρέπει να μεταφέρονται στην αυλή μετά την περισυλλογή.  Τονίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις τα σκύβαλα πρέπει να τοποθετούνται πρώτα σε καλά δεμένες πλαστικές σακούλες.

 

Απαγορεύεται:

  • Να τοποθετούνται οι σακούλες με τα σκύβαλα εκτός σκυβαλοδοχείων και σκυβαλαποθηκών στα πεζοδρόμια και άλλους ανοιχτούς χώρους.
  • Τα οποιουδήποτε είδους σκυβαλοδοχεία να παραμένουν μόνιμα στα πεζοδρόμια ή άλλους χώρους εκτός της αυλής του ιδιοκτήτη.

Συστήνεται όπως οι δημότες βγάζουν τα σκύβαλα τους αργά το βράδυ πριν τη μέρα περισυλλογής.

 

  • Πολυκατοικίες/ξενοδοχεία/εστιατόρια,κλπ:

Τα σκύβαλα πρέπει να τοποθετούνται σε μεγάλα τροχήλατα σκυβαλοδοχεία των 1100 λίτρων τα οποία να διατηρούνται στην αυλή του υποστατικού, κατά προτίμηση μέσα σε κτιστή σκυβαλαποθήκη για σκοπούς μείωσης της οπτικής ρύπανσης και της δυσοσμίας από την ηλιοφάνεια.  (Τα τελευταία χρόνια είναι όρος στην άδεια οικοδομής.)  Η αγορά, συντήρηση και πλύσιμο των σκυβαλοδοχείων είναι αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών/ενοίκων του υποστατικού.

Σε ορισμένα υποστατικά συστήνεται η αγορά ειδικού συμπιεστή σκυβάλων.

Διευκρινίζεται ότι στην περισυλλογή των σκυβάλων συμπεριλαμβάνονται μόνον οικιακά σκύβαλα.Δεν πρέπει να τοποθετούνται ανακυκλώσιμα υλικά, απορρίμματα κήπου, μεγάλα αντικείμενα, ξύλα, πέτρες, σίδερα, χώματα, κλπ.

  • Ανακύκλωση:

Το πρόγραμμα ανακύκλωση της Green Dot Κύπρου λειτουργεί ως εξής:

PMDs: (πλαστικές μεταλλικές και τέτραπακ συσκευασίες) και

ΧΑΡΤΙ: (χάρτινες συσκευασίες, εφημερίδες, περιοδικά)

Τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο μπροστά από τα σπίτια και μαζεύονται κάθε Τρίτη απόγευμα. Πρέπει να τοποθετούνται στις ειδικές σακούλες ή δοχεία για να αναγνωρίζονται εύκολα.

ΓΥΑΛΙ: (γυάλινες συσκευασίες, μπουκάλες)

Μεταφέρεται στους ειδικούς κάδους (τύπου καμπάνα) που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης.

TOP