Διεθνείς Σχέσεις

Ευρωπαικά Προγράμματα

Από το 2001 ο Δήμος Γερμασόγειας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Blue Water», σε συνεργασία με την εταιρεία BRITΙSH MARITIME TECHNOLOGY LTD.

Σκοπός του προγράμματος η μελέτη, ο εντοπισμός, η πρόληψη και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Εταίροι  με το Δήμο Γερμασόγειας στο πρόγραμμα αυτό, τα πανεπιστήμια  ASTON  Αγγλίας, Αμβούργου Γερμανίας,  JOSEPH FOURIER Γαλλίας, TXT e-solutions  SpA Ιταλίας και η CESI SpA Ιταλίας Δοκιμαστικά το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην παραλία της Γερμασόγειας και σε παραλία στην Ιταλία.

Mε τη συμπλήρωση του πιλοτικού προγράμματος διαφάνηκε ότι η ποικιλότητα των καιρικών συνθηκών (άνεμοι, βροχή, θαλάσσια ρεύματα, δυνατή ηλιοφάνεια, σκοτάδι, κλπ.), επηρεάζουν την ικανότητα και αποτελεσματικότητα του.

Το Blue Water μπορεί να αποδώσει σε σταθερές περιβαλλοντικές συνθήκες όταν βασίζεται σε αντιπροσωπευτική βάση δεδομένων, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την τοπική δειγματοληψία.

Σε γενικές γραμμές μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα χρήσιμο εργαλείο για να χρησιμοποιηθεί από βιομηχανικές οντότητες και αρμόδιες αρχές.

Το 2002 το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας υιοθέτησε πρόταση του Δημάρχου κ. Πανίκκου Λουρουτζιάτη  για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα «Πράσινες Επενδύσεις στην Τουριστική Βιομηχανία» (Green Investments), το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI.

Στόχος του πιλοτικού προγράμματος «Πράσινες Επενδύσεις στην Τουριστική Βιομηχανία» είναι η ανάπτυξη του <βιώσιμου τουρισμού> με την ενσωμάτωση όλων των περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαχειριστικές πρακτικές των τουριστικών επιχειρήσεων  και στα συστήματα για τους προορισμούς.

Στο πρόγραμμα από την Κύπρο συμμετέχουν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων και αρκετοί τουριστικοί Δήμοι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Δεκέμβριο του 2004 πραγματοποιήθηκε  ημερίδα με τίτλο «Green Investments- Ένα βιώσιμο όραμα για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού», υπό την αιγίδα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την οποία παρακολούθησαν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί από την Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο και Ρουμανία, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν – Παρουσίαση στόχων και αποτελεσμάτων προγράμματος Πράσινες Επενδύσεις στην Τουριστική Βιομηχανία, - Περιβαλλοντική διαχείριση και ασφάλεια τροφίμων στην τουριστική βιομηχανία. – Νέες μορφές τουρισμού.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Αξιολόγησης των Παραλιών της Μεσογείου

Υπό την αιγίδα του Μεσογειακού δικτύου δράσης (MEDITERANEAN  ACTION  PLAN), διοργανώθηκε διήμερο σεμινάριο / εργαστήριο στη Μάλτα, στις 10 & 11 Ιουνίου, 2005, όπου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαχείρισης και Αξιολόγησης των παραλιών της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από το Περιφερειακό Κέντρο Δράσης, στόχο έχει αφενός να κατηγοριοποιήσει τις παραλίες και αφετέρου να τις αξιολογήσει, ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό στο χρήστη της παραλίας, ντόπιο ή ξένο, τι ν’ αναμένει να συναντήσει στην παραλία που επέλεξε να χρησιμοποιήσει.

Με βάσει το πρόγραμμα, οι παραλίες κατατάσσονται σε αστικές, τουριστικές, κοινοτικές (βρίσκονται κοντά σε χωριά), αγροτικές και απόμερες.

Οι παραλίες αυτές με βάσει τα πέντε πιο κάτω βασικά κριτήρια, που είναι η ασφάλεια, η ποιότητα των νερών, οι διευκολύνσεις, η τοπογραφία και η διαχείριση των απορριμμάτων, θα μπορούν ν’ αποκτήσουν ένα κωδικό όνομα, ώστε να δίδεται το δικαίωμα στο χρήστη, εύκολα να επιλέγει το είδος της παραλίας, αλλά και το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών που επιθυμεί να έχει.

Στο εργαστήριο έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι από την Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Κροατία, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία, Λιβύη, Μάλτα, Ισπανία, Τυνησία και την Κύπρο.

Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Γερμασόγειας και Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών,  κ. Πανίκκος Λουρουτζιάτης, όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την Κυπριακή πραγματικότητα, σε σχέση με τις παραλίες μας, τα προβλήματα, αλλά και τους στόχους και προσδοκίες.

Στα γενικά πορίσματα του σεμιναρίου, πέραν των προτάσεων που έχουν κατατεθεί, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του, ξεκαθαρίστηκε ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι ανταγωνιστικό ως προς άλλα προγράμματα επιβράβευσης / αναγνώρισης κόπων και προσπαθειών (π.χ. Γαλάζια σημαία), αλλά ότι θα είναι ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει τους διαχειριστές παραλιών να ενεργούν, ώστε ανάλογα με την κατηγορία, να παρέχουν και τις ελάχιστες αναμενόμενες υπηρεσίες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΗΣ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Υγειονομικός Επιθεωρητής του Δήμου κος Τίμος Μισέρης συμμετέχει από το τέλος του 2004 σε ένα πρόγραμμα της TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) που υπάγεται στην Ευρωπαΐκή Επιτροπή. Η TAIEX παρέχει βραχυπρόθεσμη τεχνική υποστήριξη σε νέα κράτη μέλη και υποψήφιες για ένταξη χώρες. Το πρόγραμμα ονομάζεται Regional Training Programme (RTP)  βασίζεται στη φιλοσοφία του “εκπαιδεύω τους εκπαιδευτές“ και επιχορηγείται από την Ευρωπαΐκή Ένωση. Τα θέματα που περιλαμβάνει το RTP είναι η ασφάλεια τροφίμων, το περιβάλλον, οι δημόσιες προσφορές και άλλα. Απευθύνεται σε Λειτουργούς Δήμων, Κυβερνητικών και Ημικρατικών Τμημάτων.

Ο Υγειονομικός Επιθεωρητής του Δήμου Γερμασόγειας συμμετέχει στο πρόγραμμα της ασφάλειας τροφίμων και έχει συμπληρώσει τα πέντε στάδια της εκπαίδευσης με επισκέψεις στις Βρυξέλλες και στο Dusseldorf Γερμανίας. Στη συνέχεια θα οργανώσει σεμινάρια σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαΐκής νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων με αποδέχτες Υγειονομικούς Επιθεωρητές Δήμων, του Υπουργείου Υγείας , μέλη Συνδέσμων Κέντρων Αναψυχής κ.λ.π.

Στα πλαίσια της συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό, ο Τίμος Μισέρης κλήθηκε από την  TAIEX και μετέβηκε στη Βουλγαρία, τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου έλαβε μέρος σαν ομιλητής σε σεμινάριο με θέμα την εφαρμογή του συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP και τις εμπειρίες ενός Λειτουργού από χώρα νέο κράτος μέλος προς μια υπό ένταξη χώρα όπως είναι η Βουλγαρία.

TOP