Οικονομική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  25879816

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

4 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 • Διαχείριση οικονομικών του Δήμου.
 • Λογιστήριο.
 • Αποθήκες.
 • Ετοιμασία και είσπραξη φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων :
 • Αποκομιδής σκυβάλων.
 • Ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Καθάρισμα οικοπέδων.
 • Διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων.
 • Έκδοση αδειών
 • Επαγγελματικών.
 • Λειτουργίας υποστατικών.
 • Σκύλων.
 • Ποτού και καπνού.
 • Είσπραξη εξώδικων.
 • Αγωγές καθυστερημένων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων.
 • Ετοιμασία Οικονομικών καταστάσεων.
 • Προετοιμασία Προϋπολογισμών του Δήμου.
TOP