Δημοτική Υπηρεσία

Δημοτικές Υπηρεσίες    
Γραφείο Δημάρχου  ΕΧΤ.2
25879898
Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα
Γεώργιος Αθάνατος EXT.2
25879898
Γραμματεία – Πολιτικοί Γάμοι    
Παναγιώτα Βαρθολομαίου Γραμματειακός Λειτουργός 25879810 
Ξένια Χ’’Ξενοφώντος Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού      25879812 
Χριστίνα Ιωάννου Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25879811
Γεωργία Μενελάου Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25879808 
Οικονομική Υπηρεσία
 Άννα Νικολάου Δημοτικός Ταμίας 25879816
Ελισάβετ Παναγιώτου Λογιστικός Λειτουργός 25879813 
Νεόφυτος Ηλιάδης Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25879815 
Χρίστος Χ’’Κωστής Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25879818 
Έλενα Γεωργίου Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25879817 
Ιωάννα Χρυσοστόμου Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25879819 
 
     
Τεχνικές Υπηρεσίες
Γεώργιος Αθάνατος Δημοτικός Μηχανικός 25326207 
Νεόφυτος Πέτεβης Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών 25326207
Ελένη Χ''Κωνσταντή Μαργαρίτη Τεχνικός 25326207
Ειρήνη Αχιλλέως Τεχνικός 25326207
Γεώργιος Μπάκας Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25326207 
Έλενα Αναστασίου Βοηθός Γραμματειακού Λειτουργού 25326207  
Υγειονομικές Υπηρεσίες
Τιμόθεος Μισέρης  Αν. Υγειονομικός Επιθεωρητής 25879276
Νικολέττα Αντωνίου Υγειονομικός Επιθεωρητής 25879276
Αντώνης Ευαγγελίδης Εργάτης  25879276
     
Υπηρεσία Τέλεφαξ (Κεντρικό)
25873434 
Υπηρεσία Τέλεφαξ (Υγειονομικές Υπηρεσίες)   25879277
Υπηρεσία Τέλεφαξ (Τεχνικών Υπηρεσιών)
25319430

TOP