Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ  25326207

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ

2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1 ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ

24 ΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

           Εξέταση αιτήσεων για :

 • Άδειες οικοδομής.
 • Άδειες διαίρεσης οικοδομών.
 • Άδειες διαχωρισμού γης.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Τελικής Εγκρίσεως.
 • Άδειες διαφημιστικών πινακίδων.
 • Κατασκευή έργων οδοποιίας.
 • Οδική σήμανση.
 • Συντήρηση οδοστρώματος και πεζοδρομίων.
 • Κατασκευή και συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων, νησίδων,  κλπ.
 • Επιβλέψεις τεχνικών έργων.
 • Εξέταση παραπόνων.
TOP