Χρήσιμες Πληροφορίες

Τουριστική Βιομηχανία

Γερμασόγεια: Φιλικός (τουριστικός) Δήμος για εμποδιζόμενα άτομα (ΑμεΑ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γερμασόγειας κατά τη συνεδρίαση του στις 29 Μαϊου, 2008, έλαβε την ιστορική απόφαση όπως πρωτοστατήσει και προωθήσει την ιδέα της προσβασιμότητας.  Δηλαδή, της προσαρμογής του δομημένου περιβάλλοντος και υπηρεσιών εντός των ορίων του Δήμου με στόχο αυτός να προσφέρει άνετη πρόσβαση και περισσότερη αυτονομία στα εμποδιζόμενα άτομα.

Για εξυπηρέτηση του στόχου του αυτού, ο Δήμος λειτουργεί υποστηρικτικά σε όλες τις ενέργειες που συγκλίνουν στην ιδέα προσβασιμότητα, διοργανώνοντας σχετική ημερίδα, με διαφώτιση, εγκαταστώντας διάδρομο στη θάλασσα για ΑμεΑ, μεριμνώντας για ράμπες και τουαλέτες για ΑμεΑ και φυσικά στηρίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Στην προσπάθεια του αυτή συνεργάζεται με το Γραφείο Σχεδιασμού για τα ΑμεΑ του Υπουργείου Συγκοινωνιών, με διάφορες οργανώσεις που εκπρσωπούν ΑμεΑ, το Τμήμα Πολεοδομίας και άλλες Αρχές.  Παρότι ακόμη στην αρχή της πορείας που χάραξε, ο Δήμος μας είναι στη διάθεση του πολίτη για περαιτέρω ενδυνάμωση της προσπάθειας.

TOP