• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ

Άδεια Γάμου*

Πρόσθετη

Χρέωση**

Σύνολο

Τελετή γάμου στο Πολιτιστικό Κέντρο με επίσπευση

€281,90  ---- €281,90
Τελετή γάμου στο Πολιτιστικό Κέντρο με ειδοποίηση €128,10  ---- €128,10
Τελετή γάμου στο Πολιτιστικό Κέντρο με επίσπευση, εκτός ωραρίου κατά το Σαββατοκυρίακο €281,90 €100,00

€381,90

Τελετή γάμου στο Πολιτιστικό Κέντρο με ειδοποίηση, εκτός ωραρίου και κατά το Σαββατοκυρίακο €128,10 €100,00 €228,10

Τελετή γάμου σε Ξενοδοχεία από το Le Meridien μέχρι Crowne Plaza από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με επίσπευση

€281,90 €350,00

€631,90

Τελετή γάμου σε Ξενοδοχεία από το Le Meridien μέχρι Crowne Plaza από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με ειδοποίηση €128,10 €350,00 €478,10
Τελετή γάμου σε Ξενοδοχεία από το Le Meridien μέχρι το Crowne Plaza κατά το Σαββατοκυρίακο με επίσπευση €281,90 €450,00

€731,90

Τελετή γάμου σε Ξενοδοχεία από το Le Meridien μέχρι Crowne Plaza από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με ειδοποίηση €128,10 €450,00 €578,10

Τελετή γάμου σε υποστατικά μεσαίας απόστασης (Hadjiantonas Winery, Villa Mosaica, Erimi Winery, Curium Beach, κ.λ.π) με επίσπευση

€281,90 €450,00 €731,90

Τελετή γάμου σε υποστατικά μεσαίας απόστασης (Hadjiantonaw Winery, Villa Mosaica, Erimi Winery, Curium Beach, κ.λ.π) με ειδοποίηση

€128,10 €450,00 €731,90

Τελετή γάμου σε υποστατικά μεγάλης απόστασης (Columbia Resort, Katoi Special Events Restaurant, White Rocks στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου, Apokryfo Hotel Lofou, Columbia Resort, κ.λ.π) μεεπίσπευση

€281,90

€530,00

€811,90

Τελετή γάμου σε υποστατικά μεγάλης απόστασης (Columbia Resort, Katoi Special Events Restaurant, White Rocks στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου, Apokryfo Hotel Lofou, Columbia Resort, κ.λ.π) με ειδοποίηση

€128,10

€530,00

€658,10

Άδεια γάμου για Αγγλικανικό γάμο με επίσπευση

€281,90 -------- €281,90

Άδεια γάμου για Αγγλικανικά γάμο με ειδοποίηση (First Schedule – Type B Form)

€128,10 --------  €128,10
Πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου -------- -------- €13,65

 

 

* Η άδεια γάμου όπως αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα καθορίζεται βάσει του περί Γάμου Νόμου.

 

** Η πρόσθετη χρέωση όπως αναφέρεται στο πιο πάνω πίνακα καθορίζεται βάσει απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει χρέωση Φ.Π.Α ύψους 19%.

Έντυπα

Powered by Technomart