• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικοί Γάμοι


ΧΩΡΟΙ ΤΕΛΕΤΩΝ
Δικαιώματα Πρόσθετα Τέλη     Σύνολο
Τελετή γάμου στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 281,9 ------- 281,9
Τελετή γάμου στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου σε μη εργάσιμες ώρες ή Σαββατοκυρίακο 281,9 178,5 460,4
σε μη εργάσιμες ώρες ή Σαββατοκυρίακο      
Τελετή γάμου στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου σε μη εργάσιμες ώρες ή Σαββατοκυρίακο με catering 281,9 €416.50 €698.40
Τελετή γάμου σε Ξενοδοχεία από το Ξενοδοχείο   Parklane μέχρι και το Crowne Plaza (Δευτ. – Παρασκ.) 281,9 350 631,9
Τελετή γάμου σε Ξενοδοχεία από το Ξενοδοχείο   Parklane μέχρι και το Crowne Plaza (Δευτ. – Παρασκ.) 281,9 €28     €450,00 731,9
          Τελετή γάμου σε χώρους μεσαίας απόστασης (Δευτ. – Κυρ.): Wedd (City of Dreams Mediterranean Resort, Hadjiantonas Winery, Erimi Winery, Curium Beach, κλπ) J 281,9 €281   €450,00 731,9
          Τελετή γάμου σε χώρους εκτός συνόρων (Δευτ.. – Κυρ.):   (Columbia Resort, Governor’s Beach, Omodos  Katoi   Katoi Special Events Restaurant, White Rocks at  Agios Georgios Alamanos, Apokryfo Hotel, New Okella Hotel Bar Restaurant, HoneyLiHill,κλπ)                                                                                                                                                             281,9 530 811,9
          Αγγλικανικός Γάμος  281,9 -------- 281,9
          Πιστό αντίγραφο πιστοποιητικού γάμου -------- -------- 13,65
Powered by Technomart