Έντυπα

Διοίκηση/Γραμματεία

Όνομα Έντυπο
Παρατηρητής της Γειτονίας

Πολιτικοί Γάμοι

Όνομα Έντυπο
Πολιτικοί Γάμοι
Marriage Ceramony

Οικονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΟΥ

Υγειονομική Υπηρεσία

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Όνομα Έντυπο
Κώδικας Διαχείρισης απορριμμάτων
Αίτηση για ταχτική τακτική αποκομιδή απορριμμάτων κήπου
Αίτηση για έλεγχο εφαρμογής οικιακής κομποστοποίησης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Όνομα Έντυπο
Αίτηση για έγκριση σχεδίων Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Αίτηση για άδεια λειτουργίας Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Δήλωση εποπτών ασφαλείας
Εγκύκλιος για πιστοποιητικά υγείας ναυαγοσωστών

ΣΚΥΛΟΙ - ΖΩΑ

Όνομα Έντυπο
Διαδικασία έκδοσης άδειας κατοχής σκύλου
Αίτηση για άδεια κατοχής σκύλου
Application for acquiring a license for possession of a dog
Αίτηση για στείρωση γάτων
Powered by Technomart