Έντυπα

Διοίκηση/Γραμματεία

Όνομα Έντυπο
Παρατηρητής της Γειτονίας

Υγειονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
APPLICATION FOR ACQUIRING A LICENSE FOR POSSESSION OF A DOG WITHIN THE MUNICIPALITY OF YERMASOYIA
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΔ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 2019
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού για Επιχείρηση Τροφίμων
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

Πολιτικοί Γάμοι

Όνομα Έντυπο
Πολιτικοί Γάμοι
Marriage Ceramony

Οικονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΠΟΤΟΥ
Powered by Technomart