Άδειες Λειτουργίας

Όλοι οι ιδιοκτήτες/ενοικιαστές  εμπορικών  υποστατικών οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια Λειτουργίας για τα υποστατικά τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

Για την αίτηση πατήστε στο έντυπα (pdf)

Έντυπα

Powered by Technomart