• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Ελεγχόμενη Στάθμευση

Ελεγχόμενη Στάθμευση

 Το Νέο Ψηφιακό Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Ο Δήμος Γερμασόγειας θέτει σε λειτουργία το νέο Ψηφιακό Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Κύριοι στόχοι του ΣΕΣ είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, η διευκόλυνση των οδηγών, η διασφάλιση της στάθμευσης των μονίμων κατοίκων, ο περιορισμός της παράνομης στάθμευσης, η ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας στην πόλη, ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της στάθμευσης, καθώς και η προώθηση των μέτρων της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Ταυτόχρονα, έχει ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας στάθμευσης μονίμων κατοίκων (αφορά τους κατοίκους των οδών Αγίου Ιλαρίωνα, Πατρών και Μεγάλου Κωνσταντίνου).

Περιοχή εφαρμογής του ΣΕΣ και τέλος στάθμευσης

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η τελική χωροθέτηση, η τιμή χρέωσης και το ωράριο λειτουργίας του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης:

 

Η στάθμευση είναι ΔΩΡΕΑΝ στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ για τα οχήματα με το ειδικό σήμα ΑΜΕΑ.

Αγορά χρόνου στάθμευσης σε θέσεις επί πληρωμή

Οι οδηγοί μπορούν να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης μέσω:

  • Της εφαρμογής Novoville για έξυπνες κινητές συσκευές, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Google Play και στο App Store
  • Των φυσικών Σημείων Πώλησης Χρόνου Στάθμευσης με POS (περίπτερα, mini market κτλ) που διαθέτουν το παρακάτω σήμα:

 

Η εφαρμογή Novoville απλοποιεί τη διαδικασία αγοράς χρόνου στάθμευσης σε ελεγχόμενες ζώνες με την αξιοποίηση ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) που οι χρήστες “φορτίζουν” με χρήση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, προκειμένου να μπορούν γρήγορα και άμεσα να αγοράζουν χρόνο στάθμευσης, χωρίς να κατέβουν από το όχημά τους.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή διατηρεί πλήρες ιστορικό σταθμεύσεων, δυνατότητα εναλλαγής οχήματος, χρήσιμες απαντήσεις, κέντρο μηνυμάτων κ.α., ενώ ενσωματώνει μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη 10 λεπτά πριν λήξει το αγορασμένο εισιτήριο στάθμευσης με δυνατότητα άμεσης επέκτασης εξ αποστάσεως.

Πιο συγκεκριμένα, με το Novoville App οι οδηγοί:

- Επιλέγουν κατηγορία θέσης στάθμευσης (on ή off-street)

- Εντοπίζουν την ακριβή τους θέση μέσω GPS

- Επιλέγουν τη διάρκεια στάθμευσης που επιθυμούν

- “Φορτίζουν” το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και αγοράζουν το εισιτήριο στάθμευσης

- Λαμβάνουν ενημερώσεις με push notification 10΄ λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου στάθμευσης

- Επεκτείνουν αν θέλουν το χρόνο στάθμευσης εξ’ αποστάσεως

 

Μόνιμοι κάτοικοι

Δικαίωμα αίτησης και απόκτησης ετήσιας άδειας στάθμευσης μονίμου κατοίκου θα έχουν όσοι διαμένουν στις οδούς που ορίζονται με απόφαση Δ.Σ. ως ζώνες μονίμων κατοίκων.

Μόνο κάτοικοι της οδού Χρ. Κράνου θα έχουν το δικαίωμα αίτησης και απόκτησης άδειας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου για την περιοχή του Ποταμού Γερμασόγειας. Στην οδό Χρ. Κράνου δεν θα υπάρχουν θέσεις στάθμευσης μονίμων κατοίκων παρά μόνο επισκεπτών.

Μόνο κάτοικοι των οδών Αγίου Ιλαρίωνα, Πατρών και Μεγάλου Κωνσταντίνου θα έχουν το δικαίωμα αίτησης και απόκτησης άδειας στάθμευσης μόνιμου κατοίκου για τον χώρο στάθμευσης στην Πατρών.

Οι θέσεις στάθμευσης μονίμων κατοίκων θα διαγραμμιστούν με μπλε χρώμα και θα εγκατασταθούν πινακίδες σήμανσης με την ένδειξη “P - Μόνιμοι Κάτοικοι/Residents Only”.

Στον ενδιαφερόμενο κάτοικο, ο οποίος καλύπτει τις προϋποθέσεις άδειας στάθμευσης μονίμου κατοίκου, χορηγείται ειδικό σήμα ετήσιας ισχύος από την ημέρα έκδοσής του. Επικολλάται στο εσωτερικό και σε εμφανές σημείο του ανεμοθώρακα του οχήματός του, εφόσον η υπηρεσία εγκρίνει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Άδεια στάθμευσης κατοίκου δικαιούται ο κάτοικος για ένα μόνο συγκεκριμένο αυτοκίνητο ή δίκυκλο της κατοχής του ανά ιδιοκτησία/κατοικία.

Οι πολίτες που επιθυμούν να αιτηθούν Άδεια Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου θα μπορούν σύντομα να υποβάλουν τη σχετική αίτηση και τα αιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. 

Στην ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, Αρ. Ταυτότητας ή Αρ. Διαβατηρίου, διεύθυνση, κλπ.), τα στοιχεία επικοινωνίας του, τα στοιχεία του οχήματός του και επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Λογαριασμός Δημοτικών Τελών (Σκύβαλα)
  2. Λογαριασμός Ρεύματος ή Σταθερού Τηλεφώνου

Χρήσιμες παρατηρήσεις

  1. Οι κάτοικοι που δηλώνουν την κατοικία που επιθυμούν να λάβουν άδεια κατοίκου ως δευτερεύουσα κατοικία δεν δικαιούνται κάρτα και ως εκ τούτου δε δύνανται να προβούν στην έκδοση της.
  2. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ενοικιαστής και ο λογαριασμός των δημοτικών τελών (Σκύβαλα) είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη θα πρέπει να δηλώσει ότι είναι ενοικιαστής και ταυτόχρονα να δηλώσει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο επικοινωνίας του ιδιοκτήτη.
  3. Η ενημέρωση για την έγκριση της άδειας στάθμευσης μονίμου κατοίκου θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Η άδεια στάθμευσης μονίμου κατοίκου θα παρέχεται ατελώς/ ΔΩΡΕΑΝ.

Videos

Powered by Technomart