Ενστάσεις Φορολογιών

Οποιαδήποτε ένσταση πρέπει να γίνεται γραπτώς εντός της ημερομηνίας που καθορίζεται από τον Δήμο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κριτήρια για εκπτώσεις  για τέλη σκυβάλων:

Πατήστε στο αρχείο  Ενστάσεων - Λήψη αρχείου (pdf)

Powered by Technomart