• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών

Πληρωμές λογαριασμών γίνονται με τους πιο κάτω τρόπους:

 1. Στα ταμεία του Δήμου, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:45-14:00
 2. Μέσω Διδικτύου: JCCSMART
 3. Μέσω Τραπεζών:
  • Ελληνική Τράπεζα/Hellenic Bank: 214-01-115400-01
  • Ελληνική Τράπεζα/Hellenic Bank: 4101056-7
  • Ελληνική Τράπεζα/Hellenic Bank: 4024033-2
  • Τράπεζα Κύπρου/Bank of Cyprus (util.Code 3820): 0338-12-123888
  • Τράπεζα Κύπρου/Bank of Cyprus (util.Code 3820): 357-013-201167
  • USB Bank: 145-9-0000130-12015
  • RCB Bank: 011087001
  • Εθνική Τράπεζα/National Bank: 100003724650
  • Τράπεζα 'Αλφα/Alpha Bank: 515-221-004340-3
  • Astro Bank: 66059
Powered by Technomart