• Αρχική
 • Ο Δήμος μας
 • Τμήματα Δήμου

Τμήματα Δήμου

Γραμματεία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  25879810

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ / ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Χειρισμός τηλεφωνημάτων / ασυρμάτου.
 • Εισερχόμενη / εξερχόμενη αλληλογραφία.
 • Γενικό Αρχείο του Δήμου.
 • Τήρηση πρακτικών.
 • Προσφορές.
 • Δημόσιες σχέσεις.
 • Οδικός φωτισμός.
 • Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις.
 • Πολιτικοί Γάμοι.
 • Εκδηλώσεις.
 • Δημοτικό Στάδιο.
 • Ειδικοί Αστυνομικοί / Τροχονόμοι.
 • Περιοδικό Δήμου.
 • Θέματα προσωπικού / άδειες κλπ.
 • Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Κέντρα αναψυχής.
 • Υποθέσεις Δικαστηρίου.

 

Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ  25326207

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ

2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1 ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ

24 ΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

           Εξέταση αιτήσεων για :

 • Άδειες οικοδομής.
 • Άδειες διαίρεσης οικοδομών.
 • Άδειες διαχωρισμού γης.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Τελικής Εγκρίσεως.
 • Άδειες διαφημιστικών πινακίδων.
 • Κατασκευή έργων οδοποιίας.
 • Οδική σήμανση.
 • Συντήρηση οδοστρώματος και πεζοδρομίων.
 • Κατασκευή και συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων, νησίδων,  κλπ.
 • Επιβλέψεις τεχνικών έργων.
 • Εξέταση παραπόνων.

 Για οποιαδήποτε έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ένωση Δήμων http://ucm.org.cy/

Οικονομική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  25879816

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

4 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 • Διαχείριση οικονομικών του Δήμου.
 • Λογιστήριο.
 • Αποθήκες.
 • Ετοιμασία και είσπραξη φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων :
 • Αποκομιδής σκυβάλων.
 • Ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Καθάρισμα οικοπέδων.
 • Διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων.
 • Έκδοση αδειών
 • Επαγγελματικών.
 • Λειτουργίας υποστατικών.
 • Σκύλων.
 • Ποτού και καπνού.
 • Είσπραξη εξώδικων.
 • Αγωγές καθυστερημένων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων.
 • Ετοιμασία Οικονομικών καταστάσεων.
 • Προετοιμασία Προϋπολογισμών του Δήμου.

 

Yγειονομική Yπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ              25879276

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΙΟΥΡΓΟΣ

2 ΒΟΗΘΟΙ

3 ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

6 ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

3 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Γενική καθαριότητα της περιοχής του Δήμου.
 • Καθάρισμα δρόμων και δημοσίων χώρων.
 • Περισυλλογή σκυβάλων από όλα τα υποστατικά.
 • Περισυλλογή αχρήστων αντικειμένων, κλαδευμάτων, κλπ.
 • Καθάρισμα οικοπέδων.
 • Υγειονομική επιθεώρηση υποστατικών.
 • Δημόσιες Κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Σκύλοι.
 • Έλεγχος και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Καταπολέμηση εντόμων και τρωχτικών.
 • Εξέταση παραπόνων.

Στόχοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και των ανέσεων των δημοτών καθώς επίσης και της καλής εικόνας της πόλης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πολύ σημαντική είναι η συνεργασία των πολιτών με το Δήμο. Γι αυτό ο Δήμος επιδιώκει την ανάπτυξη κουλτούρας και ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με τους ακολούθους τομείς:

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΕΥΑΙHΣΘΗΤOΠΟΙΣΗ

-  ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Δέστε σχετικό εντυπό)

-  ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ https://www.oeda-lemesou.com/el/prasina-simeia

-  GREEN DOT CYPRUS https://greendot.com.cy/

 

2. Έλεγχος των Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Ο Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος 1992-1996 και Κανονισμοί του 1996)

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας, διενεργούνται προγραμματισμένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι για διαπίστωση των υγειονομικών συνθηκών και της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εντός των δημοτικών ορίων δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, όπως στα ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, Κολυμβητήρια, Κολυμβητικές αναψυχής κλπ. Παράλληλα διεξάγονται δειγματοληψίες του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.

 

 

3. Έλεγχος του πόσιμου νερού του δικτύου υδατοπρομήθειας και κερματοδεκτών (Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης γφ [Παρακολούθηση και Έλεγχος] Νόμος του 2001 2004)

Διεξάγονται δειγματοληψίες πόσιμου νερού από το δίκτυο της Υδατοπρομήθειας και τους κερματοδέκτες εντός των δημοτικών ορίων.

 

Φωτογραφίες

Powered by Technomart