• Αρχική
 • Ο Δήμος μας
 • Τμήματα Δήμου

Τμήματα Δήμου

Γραμματεία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ  25879810

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ / ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Χειρισμός τηλεφωνημάτων / ασυρμάτου.
 • Εισερχόμενη / εξερχόμενη αλληλογραφία.
 • Γενικό Αρχείο του Δήμου.
 • Τήρηση πρακτικών.
 • Προσφορές.
 • Δημόσιες σχέσεις.
 • Οδικός φωτισμός.
 • Απαλλοτριώσεις / Επιτάξεις.
 • Πολιτικοί Γάμοι.
 • Εκδηλώσεις.
 • Δημοτικό Στάδιο.
 • Ειδικοί Αστυνομικοί / Τροχονόμοι.
 • Περιοδικό Δήμου.
 • Θέματα προσωπικού / άδειες κλπ.
 • Δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Κέντρα αναψυχής.
 • Υποθέσεις Δικαστηρίου.

 

Τεχνική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ  25326207

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΟΙ

2 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

1 ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1 ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ

24 ΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

           Εξέταση αιτήσεων για :

 • Άδειες οικοδομής.
 • Άδειες διαίρεσης οικοδομών.
 • Άδειες διαχωρισμού γης.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Τελικής Εγκρίσεως.
 • Άδειες διαφημιστικών πινακίδων.
 • Κατασκευή έργων οδοποιίας.
 • Οδική σήμανση.
 • Συντήρηση οδοστρώματος και πεζοδρομίων.
 • Κατασκευή και συντήρηση χώρων πρασίνου, πάρκων, νησίδων,  κλπ.
 • Επιβλέψεις τεχνικών έργων.
 • Εξέταση παραπόνων.

 Για οποιαδήποτε έντυπα μπορείτε να τα βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ένωση Δήμων http://ucm.org.cy/

Οικονομική Υπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  25879816

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

4 ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 • Διαχείριση οικονομικών του Δήμου.
 • Λογιστήριο.
 • Αποθήκες.
 • Ετοιμασία και είσπραξη φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων :
 • Αποκομιδής σκυβάλων.
 • Ακίνητης ιδιοκτησίας.
 • Καθάρισμα οικοπέδων.
 • Διανυκτερεύσεις ξενοδοχείων.
 • Έκδοση αδειών
 • Επαγγελματικών.
 • Λειτουργίας υποστατικών.
 • Σκύλων.
 • Ποτού και καπνού.
 • Είσπραξη εξώδικων.
 • Αγωγές καθυστερημένων φορολογιών, τελών και δικαιωμάτων.
 • Ετοιμασία Οικονομικών καταστάσεων.
 • Προετοιμασία Προϋπολογισμών του Δήμου.

 

Yγειονομική Yπηρεσία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΝ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΜΙΣΕΡΗΣ              25879276

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

1 ΕΠΟΠΤΗΣ

2 ΟΔΗΓΟΙ

7 ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

4 ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

4 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Γενική καθαριότητα της περιοχής του Δήμου.
 • Καθάρισμα δρόμων και δημοσίων χώρων.
 • Περισυλλογή σκυβάλων από όλα τα υποστατικά.
 • Περισυλλογή αχρήστων αντικειμένων, κλαδευμάτων, κλπ.
 • Καθάρισμα οικοπέδων.
 • Υγειονομική επιθεώρηση υποστατικών.
 • Δημόσιες Κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Σκύλοι.
 • Έλεγχος και περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 • Καταπολέμηση εντόμων και τρωχτικών.
 • Εξέταση παραπόνων.

Στόχοι της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και των ανέσεων των δημοτών καθώς επίσης και της καλής εικόνας της πόλης. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, πολύ σημαντική είναι η συνεργασία των πολιτών με το Δήμο. Γι αυτό ο Δήμος επιδιώκει την ανάπτυξη κουλτούρας και ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η Υγειονομική Υπηρεσία ασχολείται με τους ακολούθους τομείς:

Έλεγχος τροφίμων και ποτών (Ο Περί Τροφίμων [Έλεγχος και Πώληση] Νόμος του 1996) :

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας, διενεργούνται προγραμματισμένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι για διαπίστωση των υγειονομικών συνθηκών και της τήρησης των κανόνων υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα εντός των δημοτικών ορίων υποστατικά όπου παρασκευάζονται, ψήνονται και/ή πωλούνται τρόφιμα και ποτά για ανθρώπινη κατανάλωση. Παράλληλα διεξάγονται δειγματοληψίες τροφίμων και ποτών.

Σχετικά έντυπα:

-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Έλεγχος των Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Ο Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμος 1992-1996 και Κανονισμοί του 1996)

Στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητας, διενεργούνται προγραμματισμένοι και απροειδοποίητοι έλεγχοι για διαπίστωση των υγειονομικών συνθηκών και της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εντός των δημοτικών ορίων δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, όπως στα ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, Κολυμβητήρια, Κολυμβητικές αναψυχής κλπ. Παράλληλα διεξάγονται δειγματοληψίες του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.

Σχετικά έντυπα:

-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

-ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤ. ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

 

Έλεγχος του πόσιμου νερού του δικτύου υδατοπρομήθειας και κερματοδεκτών (Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης γφ [Παρακολούθηση και Έλεγχος] Νόμος του 2001 2004)

 

Διεξάγονται δειγματοληψίες πόσιμου νερού από το δίκτυο της Υδατοπρομήθειας και τους κερματοδέκτες εντός των δημοτικών ορίων.


Οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη των πιο κάτω αρμοδιοτήτων σχετικών με την καθαριότητα, υγιεινή και προστασία του περιβάλλοντος:

Διαχείριση / αποκομιδή απορριμμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 101 των Δημοτικών Κανονισμών του Δήμου Γερμασόγειας,  η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή είναι υποχρεωτική.  

 • Οικιακά απορρίμματα: Πρέπει να τοποθετούνται στις ειδικές σακούλες σε κτιστές σκυβαλαποθήκες ή σε κάδους που κλείνουν ερμητικά. Η αποκομιδή γίνεται δύο φορές τη βδομάδα.
 • Ανακύκλωση συσκευασιών: Συσκευασίες PMD και χαρτιού μαζεύονται κάθε Τρίτη βράδυ γύρω στις 8.00 μμ. από πόρτα σε πόρτα. Οι γυάλινες συσκευασίες τοποθετούνται στους κάδους τύπου καμπάνας που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ (Green Dot)
 • Ανακύκλωση μπαταριών: Υπάρχουν ειδικοί μικροί κάδοι σε οργανισμούς όπως τράπεζες, υπεραγορές κλπ.
 • Απορρίμματα κήπου: Υπάρχει υπηρεσία αποκομιδής μικρών ποσοτήτων απορριμμάτων κήπου (μέχρι 6 σακούλες ή μικρές δέσμες). Απαραίτητο είναι να ειδοποιηθεί η Υγειονομική Υπηρεσία από την προηγούμενη στο 25879276. Μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων απομακρύνονται μόνον μετά από προπληρωμή.
 • Ογκώδη αντικείμενα: Μικρές ποσότητες ογκωδών αντικειμένων (πχ έπιπλα) μαζεύονται μόνον μετά από συνεννόηση.
 • Είδη ένδυσης – υπόδησης: Μπορούν να τοποθετηθούν στους αντίστοιχους ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πόλης.

 

-Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και έλεγχος του τρόπου που οι δημότες διαθέτουν τα απορρίμματα τους. (Μείωση, διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, σωστή χρήση κάδων κλπ).

-Σύμφωνα με το άρθρο 101 των Δημοτικών Κανονισμών η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή είναι υποχρεωτική.

-Διερεύνηση και επίλυση οχληριών (προβλήματα πού σχετίζονται με  τη δημόσια υγεία και τις ανέσεις των δημοτών)

-Καθαριότητα δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.

-Καθαριότητα οικοπέδων από τα χόρτα μια φορά τον χρόνο (Φεβρουάριος – Ιούνιος)

-Καθαριότητα πεζοδρομίων και πεζόδρομων από τα χόρτα δύο φορές το χρόνο.

-Έλεγχος /καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων και τρωκτικών υγειονομικής σημασίας (όπως κουνούπια, ψύλλοι, κατσαρίδες και ποντικοί)

-Μετακίνηση εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων και αντικειμένων (από δημόσιους και ανοικτούς ιδιωτικούς χώρους).

-Έλεγχος διατήρησης ζώων και πτηνών (ενόχληση, προβλήματα ακαθαρσιών κ.λ.π).

-Έλεγχος για την κατοχή / άδεια κατοχής σκύλων και τις συνθήκες διαβίωσης των σκύλων, θέματα πρόκλησης οχληρίας από την κατοχή σκύλων, σύλληψη αδέσποτων σκύλων, διατήρηση καταφυγίου σκύλων Περί Σκύλων Νόμοι του 2002 και 2005.

Σχετικά έντυπα:

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΚΥΛΟΥ
 • ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΩΝ ΝΟΜΟΣ
 • Δημοτικά αποχωρητήρια (λειτουργία και γενική καθαριότητα).

Σημείωση: Τα οικοδομικά υλικά (μπάζα) πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά το τέλος των οικοδομικών εργασιών από τους δημότες.

Φωτογραφίες

Powered by Technomart