Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Χρήση της Ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας https://www.yermasoyiamunicipality.org.cy υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης που παρατίθενται πιο κάτω. Με την χρήση της Ιστοσελίδας τεκμέρεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας, οφείλει να την εγκαταλείψει και μην κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Η επίσκεψη και η χρήση της παρούσας συνεπάγεται με την ανεπιφύλαχτη και ρητή αποδοχή των πιο κάτω όρων.

Σημειώνουμε ότι οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται από καιρό σε καιρό και χωρίς προειδοποίηση και ως εκ τούτου ο επισκέπτης/χρήστης της, θα πρέπει να ελέγχει  ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν ενημέρωση (update) των Όρων αυτών. Η εξακολούθηση χρήσης της Ιστοσελίδας και μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της συνεπάγεται σε ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτής.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων που αποτελούν εξαίρεση, και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, video, ήχους κλπ. (εφεξής «το περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Γερμασόγειας και  προστατεύονται  από τις εκάστοτε σχετικές εν ισχύ διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνές Δικαίου όπως αυτά τροποποιούνται από καιρό εις καιρό.

Το περιεχόμενο και η χρήση (ολική ή μερική) της Ιστοσελίδας διατίθενται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και η αποδοχή των όρων χρήσης της, επιτρέπει την μη εμπορική χρήση και την μη αναπαραγωγή του περιεχομένου της. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου απαιτείται γραπτή ρητή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όσον αφορά συνδέσμους και ή υπηρεσίες που αναφέρονται και ή περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων κ.ο.κ. αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δήμος μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας του. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα μας, η οποία παραθέτει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας.

Ιστοσελίδες και Συνδέσμοι Τρίτων Μερών

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) ή αναφορές ή να παρέχει πρόσβαση προς άλλους δικτυακούς τόπους για τους οποίους δεν έχουμε τον έλεγχο και οι οποίοι βρίσκονται αποκλειστικά υπό την ευθύνη τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Η οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου της Ιστοσελίδας του Δήμου μας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιφέρει καμία ευθύνη στο Δήμο τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που υπάρχουν σε αυτούς.

Ομοίως, πρόσβαση στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας που δύναται να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας. Ο Δήμος μας δεν εγγυάται ούτε δίδει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

Χρήση μορφών αλληλεπίδρασης

 Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να παράσχει έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης (interactive areas) στην Ιστοσελίδα. Χρήση κάποιας από τις μορφές αλληλεπίδρασης συνεπάγεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται να μην προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • χρήση μορφής αλληλεπίδρασης για οποιοδήποτε σκοπό παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία,
 • δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιοποίησης στοιχείων τρίτων,
 • δημοσίευση υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, υβριστικό ή υλικού που προκαλεί δυσαρέσκεια σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως καθορίζεται από τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας, κατά την κρίση του,
 • δημοσίευση υλικού που περιλαμβάνει «ιούς», «κακόβουλο» κώδικα ή άλλως πως που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να καταστρέψει αρχεία ή προγράμματα του διαχειριστή της Ιστοσελίδας ή των χρηστών του,
 • δημοσίευση διαφημίσεων ή άλλου εμπορικού υλικού,
 • παραποίηση της ταυτότητας του,
 • οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει κάποιο άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει τις μορφές αλληλεπίδρασης και γενικότερα την Ιστοσελίδα ή ενέργεια που κατά την κρίση του διαχειριστή της Ιστοσελίδας εκθέτει τον ίδιο ή κάποιον από τους χρήστες του σε νομικές ευθύνες ή επιζήμιες για αυτούς καταστάσεις.

Περιορισμός ευθύνης του Δήμου - Δήλωση αποποίησης 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει» και ο Δήμος Γερμασόγειας δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Ο Δήμος Γερμασόγειας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της παρούσας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, ο Δήμος Γερμασόγειας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Ομοίως ο Δήμος μας δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή εξυπηρετητής ("server") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλως πως.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Δήμος μας.

Αποζημίωση

Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να υπερασπιστεί πλήρως το Δήμο, τους υπαλλήλους του, τους αντιπροσώπους του, τους προμηθευτές του, καθώς και τρίτους συνεργάτες του από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημιά και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής των νομικών του συμβούλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπετε και συμπληρώνετε από το Κυπριακό εθνικό δίκαιο καθώς και το δίκαιο της Ένωσης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τελευταία Ενημέρωση: 3/9/2019

Πολιτική για την Χρήση Cookies

Α. Εισαγωγή

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies για την εύρυθμη λειτουργία της καθώς και την βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών της. 

Β. Τι είναι Cookies;

 Cookies είναι κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα περιήγησης (browsers) (Chrome, Mozilla Firefox κ.λ.π.) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία μιας Ιστοσελίδας επιτρέποντάς της να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτήν. 

 Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και λήψη αναγνωριστικών και άλλων πληροφοριών σε υπολογιστές, κινητά και άλλες συσκευές. Άλλες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας, των αναγνωριστικών που σχετίζονται με τη συσκευή σας, και άλλου λογισμικού, χρησιμοποιούνται για παρόμοιους σκοπούς.

 Η Ιστοσελίδα μας δεν ζητάει προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια της πλοήγησης στο περιεχόμενό της. Η Ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με ένα φυσικό πρόσωπο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Επομένως οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς διαφέρουν ανάλογα με την Υπηρεσία που επιλέγεται να χρησιμοποιήσετε μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Γ. Τύποι Cookie

 Γενικά υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες cookies, Cookies επίσκεψης, μόνιμα cookies, cookies πρώτου μέρους και cookies τρίτων μερών. Ο Δήμος μας χρησιμοποιεί και τις τέσσερις κατηγορίες cookies.

 • Cookies επίσκεψης (session cookies): Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies): Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies): Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies): Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Δ. Για πόσο καιρό θα παραμείνουν τα cookie στην συσκευή μου;

Το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει ένα cookie στον υπολογιστή σας ή σε μια κινητή συσκευή εξαρτάται από το αν είναι ένα cookie "επίμονης" (persistent cookie) ή "περιόδου σύνδεσης" (session cookie). Τα cookie περιόδου σύνδεσης θα παραμείνουν στη συσκευή σας μόνο μέχρι να σταματήσετε την περιήγηση. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν.

Ε. Υπηρεσίες και Εργαλεία Τρίτων

Οι παροχείς υπηρεσιών πιθανόν να χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Η πολιτική απορρήτου της Google διατίθεται στη διεύθυνση: www.google.com/policies/privacy .

Χρησιμοποιούμε Google Maps για να προβολή χαρτών. Αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει όταν προβάλετε τους χάρτες. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου αυτού του φορέα παροχής υπηρεσιών στο www.google.com/intl/el_US/help/terms_maps.

ΣΤ. Συλλογή Πληροφοριών

Οι πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε τις χρησιμοποιούμε με σκοπό να επικοινωνούμε μαζί σας για τις Υπηρεσίες μας και να σας ενημερώνουμε σχετικά με τις πολιτικές και τους όρους μας καθώς επίσης να σας απαντούμε όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας.

Ζ.Cookies που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε Cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Κατάσταση: Χρησιμοποιούμε cookies για να διαπιστώσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας.
 2. Ανάλυση: Χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσετε να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.
 3. Έλεγχος Ταυτότητας και Προώθηση της ασφάλειας: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να επαληθεύουμε λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθούμε την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών είτε εκτός αυτών, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας.
 4. Συγκατάθεση Cookie: Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση cookies γενικότερα.

Η. Πώς μπορώ να διαχειριστώ ή να διαγράψω πληροφορίες που με αφορούν; 

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες, τόσο σε εσάς όσο και στους υπόλοιπους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων όσων περιγράφονται πιο πάνω. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς θα παραμείνουν αποθηκευμένες μέχρι να διαγραφούν οι πληροφορίες σας έπειτα από δικό σας αίτημα.

Θ. Διαχείριση Cookies

Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

 Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης επιτρέπουν την άρνηση αποδοχής cookies και τη διαγραφή cookies. Οι μέθοδοι για αυτό το σκοπό διαφέρουν από το πρόγραμμα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης και από την έκδοση στην έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

(a)      https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(b)      https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(d)      https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari);

Κανένα από τα cookies της Ιστοσελίδας δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της. Ωστόσο, τυχόν απενεργοποίηση ή μη αποδοχή της χρήσης των, η λειτουργία της Ιστοσελίδας είτε δεν θα είναι προσβάσιμη και είτε δεν θα εμφανίζει όλο ή κάποιο μέρος του περιεχόμενου της.


Τελευταία Ενημέρωση: 3 / 9 /2019

Πολιτική Απορρήτου

 Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί βασικό μέλημα του [εισάγεται το όνομα του Δήμου σας] (εφεξής «ο Δήμος»). Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μάϊου 2018, η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές ή τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της ιστοσελίδας πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα.

 

Προσωπικά Δεδομένα

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός ατόμου. Παράδειγμα των πληροφοριών αυτών είναι, το ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ο.κ.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Παραχώρηση Δεδομένων και Κατηγορίες Δεδομένων που συλλέγουμε

Για πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, δεν συλλέγουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες. Ωστόσο, η παραχώρηση των Δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκεται ή να είναι προαιρετική. Με την άρνηση σας να παραχωρήσετε τυχόν στοιχεία που σας ζητηθούν μέσω της Ιστοσελίδας τότε θα είναι αδύνατον να σας παρασχεθούν οι Υπηρεσίες της.  

Ο Δήμος συγκεντρώνει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»). Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

 

α. Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης/login password (ως υποχρεωτικά) και όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κ.ο.κ.

 β. Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε μέσα από χρήση της Ιστοσελίδας για πληρωμή φορολογιών, εξώδικων προστίμων συναλλαγές (αγορές, παραγγελίες κ.λπ.) και τη μεταξύ μας επικοινωνία (μέσω της φόρμας επικοινωνίας). Για παράδειγμα, συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας.

 γ. Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μαζί μας.

 δ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

 ε. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

 στ. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.

 ζ. Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου, συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας και τηλεφώνου όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης μπήκες.

 η. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

 Τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε φυσικά ή/και ηλεκτρονικά αρχεία για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 

Προστασία Ανηλίκων

 Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατόν. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 Νομιμότητα επεξεργασίας

Ο Δήμος τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσο και ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του.

 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στον Δήμο, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).

Πριν από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ενημερώνεστε δεόντως και παρέχετε, όπου απαιτείται, η ρητή συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για την εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με το Δήμο,
 • προκειμένου να ληφθούν μέτρα σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης,
 • για τη συμμόρφωση του Δήμου ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας,
 • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Δήμος, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

 

Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας όπως προβλέπεται από το άρθρο 6(1) (α) του ΓΚΠΔ. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος μας χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του "cookies". Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας μας [εισάγετε το link της ιστοσελίδας του Δήμου σας].

 

Πού γνωστοποιούμε τα δεδομένα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται.

 Ο Δήμος, σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά στοιχεία, που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων διεκπεραιώνεται βάσει παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτα μέρη (για επιτυχή διεκπεραίωση των Υπηρεσιών μας) ή/και επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν οι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι δεσμεύονται με την τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι συνεργαζόμενοι με τον Δήμο τρίτοι παρόχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Δήμου και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα

Ο Δήμος μας λαμβάνει όλα τα εύλογα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, παράνομη καταστροφή ή κοινολόγηση και φθορά.

Τρίτοι πάροχοι Υπηρεσιών και Συνδέσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε Ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Η προστασία αφορά όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση των Υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του και της συνεργασίας του με πολίτες και φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, δεν καταργεί υποχρεώσεις που προκύπτουν από  διατάξεις άλλων νόμων στο πλαίσιο της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών του, προς του δημότες του εντός του πλαισίου των νόμιμων τεκμηριωμένων αρμοδιοτήτων του.

Ο Δήμος προκειμένου να λειτουργεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε σειρά ενεργειών που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων, έτσι ώστε να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Διάρκεια τήρησης των Δεδομένων

Ο Δήμος διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της εκάστοτε νόμιμης επεξεργασίας τους, όπως ορίζει και επιβάλλει ο Κανονισμός, στα πλαίσια τόσο της εκπλήρωσης των καθηκόντων του Δήμου προστατεύοντας καθώς και το ζωτικό συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων όσο και της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί, και καθώς επίσης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή υποχρεώσεων.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

 Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας δίδεται το δικαίωμα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο Δήμο, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων:

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης:

Είναι το δικαίωμα σας για ενημέρωση σας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα:

Αφορά στο δικαίωμα για ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου και το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου αυτών. 

 • Δικαίωμα Διόρθωσης:

Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που αφορούν κάθε υποκείμενο των δεδομένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 

 • Δικαίωμα Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη):

Διαγραφή των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας. 

 • Περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία:

Μπορείτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

 • Στη φορητότητα των δεδομένων:

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

 • Δικαίωμα εναντίωσης:

Είναι το δικαίωμα με το οποίο μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Δήμου. 

 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ):

Δηλαδή το δικαίωμα σας να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία λαμβάνεται  αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

 Τρόπος Άσκησης Δικαιωμάτων:

 Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να απευθύνεστε εγγράφως προς το Δήμο και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 

Τηλ.: +357-25879898

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση: Δήμος Γερμασόγειας Λεμεσός

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: CPBROS LTD (geevo®) – Χριστόδουλος Παπαδόπουλος

Aφού εξακριβωθεί η νομιμότητα του αιτήματος, η ανταπόκριση του Δήμου μας στο αίτημα λαμβάνει χώρα εντός της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό προθεσμίας, ήτοι των τριάντα (30) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως που καταστεί ανέφικτη η υλοποίηση του αιτήματος εντός του προαναφερόμενους διαστήματος και/ή όταν προκύψει αιτιολογημένη ανάγκη, ο Δήμος δύναται να παρατείνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών παρέχοντας προς τούτο ενημέρωση στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι τον αιτούντα.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από το Δήμο ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument / Πληροφορίες για Πολίτες / Υποβολή Παραπόνου στην Επίτροπο), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας και του ενωσιακού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα πολιτική απορρήτου εφόσον αυτή ενημερώνεται όποτε κριθεί αναγκαίο.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 3 / 9 / 2019

 

 

 

Powered by Technomart