Ο ρόλος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην υγεία των αρτηριών

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, 20:46

Αγαπητοί συμπολίτες, Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία και το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ σας προσκαλoύν να λάβετε μέρος στην έρευνα με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην υγεία των αρτηριών», η οποία θα αξιολογήσει την επίπτωση που μπορεί να έχει το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της κοινότητας αλλά και χαρακτηριστικά της κοινότητας στην οποία ζει κάποιος, όπως πρόσβαση σε πάρκα, πεζόδρομους κλπ., στην υγεία του καρδιαγγειακού σας συστήματος. Αν είστε άνω των 45 ετών, κάτοικος Λεμεσού και μένετε στην γειτόνια σας για τουλάχιστον 5 χρόνια είστε επιλέξιμος για συμμετοχή. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και συμπεριλαμβάνει: (1)την συμπλήρωση του πιο κάτω ερωτηματολογίου που βρίσκεταιι στο πιο κάτω συνδέσμο: https://forms.gle/JH9MhozMPcnDh587A (2)δωρεάν εξέταση σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ . Για περισσότερες πληροφορίες όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην πιο κάτω πρόσκληση:

Φωτογραφίες

Powered by Technomart