ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021, 17:57

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για αναδιαμόρφωση της διάβασης πεζών στην οδό Παναγιώτη Τσαγγάρη, εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης στην οδό Ακταίου, κατασκευή κυρτώματος οδοστρώματος στην οδό Αγίας Παρασκευής, κατασκευή υπερυψωμένου πλατό στη διασταύρωση των οδών Αγίας Παρασκευής και Σαρδέων, εντός των Δημοτικών ορίων Γερμασόγειας. Αρ. 17/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των διαγωνισμών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ χωρίς καμία χρέωση.

 
 


Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy/ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου, 2021 και ώρα 1:00μ.μ.

 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερ.:16/6/2Ο21

Έντυπα

Powered by Technomart