ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021, 14:20

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών για την Δημιουργία, Ανάπτυξη & Υποστήριξη Λειτουργίας Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Παρόδιας Ελεγχόμενης Στάθμευσης από τον Δήμο Γερμασόγειας. Αρ. 18/2021

ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy χωρίς καμία χρέωση.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου, 2021 και ώρα 1:00μ.μ.

 

Έντυπα

Powered by Technomart