ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ. 19,2021

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021, 20:21

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ. 19,2021

Ο Δήμος Γερμασόγειας ζητά προσφορές από πρόσωπα που πληρούν τα ζητούμενα στα έγγραφα διαγωνισμού κριτηρια για να τους παραχωρηθεί άδεια που επιτρέττει την παροχή διευκολύνσεων (ενοικίαση ειδών θαλασσίων αθλημάτων και ψυχαγωγίας) στο σημεία Β΄ της παραλίας που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Γερμασάγειας,

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλ. 25879898, ext 1

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτια προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγεια του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 74. Γερμασόγεια μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου, 2021 και ώρα 1.00 μ.μ. Ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΎ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ.»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Έντυπα

Powered by Technomart