ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021, 14:46

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή στεγάστρου και διαμόρφωση περιβάλλοντα αρχαιολογικού χώρου Πρ. Ηλία Γερμασόγειας. Αρ. 20/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocuremient) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα καμία χρέωση,

· χωρίς

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, 2021 και ώρα 1:00μ.μ.

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερ. 21/7/2021

Έντυπα

Powered by Technomart