ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021, 18:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την κατασκευή - διαμόρφωση χώρων πρασίνου και άλλων εργασιών αναβάθμισης σε χώρους πρασίνου, εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας. Ap. 21/2021

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.com.cy, χωρίς καμία χρέωση.

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών το αργότερο μέχρι την Τρίτη 

 

στην ιστοσελίδα www.eprocurement.com.cy 14 Σεπτεμβρίου, 2021 και ώρα 1:00μ.μ.

 

Ημερ. 23/7/2021

 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Έντυπα

Powered by Technomart