Τηλέφωνα Πράσινων Σημείων

Τετάρτη, 18 Μαϊος 2022, 20:49

1. Πράσινο Σημείο Φασούλας :                 99 240 687

2. Πράσινο Σημείο Κολοσσιού :                 99 244 578

3. Πράσινο Σημείο Παρεκκλησιάς :           99 245 203

4. Πράσινο Σημείο Αυδήμου:                     99 240 678

Powered by Technomart