Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022, 06:05

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό με

συνοπτική διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και

απόρριψη δημοτικών στερεών απορριμμάτων/σκυβάλων από το Δήμο

Γερμασόγειας στη μονάδα ΟΕΔΑ Πεντακώμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα διαγωνισμού, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου

Γερμασόγειας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλ. 25879898, ext. 1 ή στην

ηλεκτρονική διεύθυνση yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο

προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί

της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 74, 4044 Γερμασόγεια. Ν' αναγράφεται δε στο

φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής του πιο πάνω διαγωνισμού λήγει την Τετάρτη 5

Οκτωβρίου, 2022 και ώρα 13.00μ.μ.

 

Ημερ.:16 Σεπτεμβρίου, 2022 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Powered by Technomart