Η εφαρμογή Novoville είναι διαθέσιμη για Android

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, 18:46

Η εφαρμογή Novoville είναι διαθέσιμη για Android στο

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novoville&hl=en&gl=US

και για λειτουργικό σύστημα Apple iOS, στο

https://apps.apple.com/gr/app/novoville/id836634305

Έντυπα

Powered by Technomart