Ανακοίνωση Δήμου Γερμασόγειας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023, 18:14

Ανακοίνωση Δήμου Γερμασόγειας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 

Ο Δήμος Γερμασόγειας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες

οικοπέδων και τεμαχίων που βρίσκονται κοντά σε σπίτια 

ότι θα προβεί σε καθαρισμό, με θρυμματιστή  μεταξύ

Φεβρουαρίου και Απριλίου του 2023 και καθαρισμό με

ντίκερ εντός Μαΐου και Ιουνίου 2023, εκεί που δεν μπορεί

να χρησιμοποιηθεί θρυμματιστής.

Η χρέωση του δήμου είναι 100 ευρώ ανά οικόπεδο,

δεδομένου ότι απαιτείται μόνο καθαριότητα από τα

αγριόχορτα. Τονίζεται ότι σε περιπτώσεις που απαιτείται

επιπρόσθετη εργασία (κόψιμο κλάδων δέντρων που

αγγίζουν το έδαφος δημιουργώντας ανθυγιεινές συνθήκες,

απομάκρυνση μπάζων κλπ), η χρέωση θα γίνεται ανάλογα.

Οι ιδιοκτήτες που θα καθαρίσουν οι ίδιοι τα οικόπεδα τους,

θα πρέπει να ειδοποιήσουν γραπτώς το Δήμο μέχρι τις 31

Ιανουαρίου 2023 δίνοντας όλα τα στοιχεία του

οικοπέδου. Σε περίπτωση χρήσης θρυμματιστή θα πρέπει

να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό μέχρι τις 30 Απριλίου

2023 και σε περίπτωση χρήσης ντίκερ μέχρι τις 31 Μαΐου

2023. Την 1 η Ιουνίου 2023, τυχόν χόρτα στα οικόπεδα

τους να μην είναι μεγαλύτερα των 5 εκ. Σε αντίθετη

περίπτωση ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό και την

αντίστοιχη χρέωση.

Powered by Technomart