ΧΑΡΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023, 21:26

ΧΑΡΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

 

 

O Δήμος Γερμασόγειας οργάνωσε στις 12 Ιανουαρίου, 2023, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γερμασόγειας, Δημόσια Διαβούλευση - Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδίου Ιδεών για το Γραμμικό Πάρκο της Γερμασόγειας, το οποίο επιμελήθηκε η ομάδα σχεδιασμού του Γραμμικού Πάρκου, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

 Η συνολική περιοχή για τη δημιουργία του Γραμμικού Πάρκου, έχει χωριστεί σε τέσσερις (4) υποχάρτες, οι οποίοι επισυνάπτονται, και ο καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει κωδικοποιημένα μικρότερες περιοχές.

 

Για την επίτευξη και διαμόρφωση του οράματος, καλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος, να στείλει τα σχόλια του για συγκεκριμένη περιοχή μέχρι τις 17/2/2023, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τον τελικό σχεδιασμό.

Έντυπα

Powered by Technomart