Ενημέρωση για τη διεξαγωγή άσκησης πεδίου

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023, 18:58

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή άσκησης πεδίου στο Δήμο Γερμασόγειας,

στηνκοινότητα Φοινικαριών και στο φράγμα Γερμασόγειας.

 

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του

Πανεπιστημίου Κύπρου, ενημερώνουν ότι στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου

“PathoCERT”, διοργανώνουν ολοήμερη άσκηση η οποία θα διεξαχθεί στο Δήμο Γερμασόγειας και στην

κοινότητα Φοινικαριών, στις 21/09/2023.

Το έργο PathoCERT, το οποίο άρχισε επίσημα τις εργασίες του τον Σεπτέμβριο του 2020, χρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», για να διεξάγει έρευνα, να

αναπτύξει και να αξιολογήσει εξειδικευμένες τεχνολογίες, εργαλεία και διαδικασίες για το χειρισμό

έκτακτων καταστάσεων και τη διερεύνηση γεγονότων που εμπλέκουν την πιθανότητα μόλυνσης νερού με

παθογόνους μικροοργανισμούς. Με επικεφαλής το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

του Πανεπιστημίου Κύπρου, το ερευνητικό πρόγραμμα “PathoCERT” φέρνει μαζί πέραν των 100 ειδικών

από μια διεθνή κοινοπραξία 23 εταίρων, αποτελούμενη από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μη

κυβερνητικούς οργανισμούς, πρώτους ανταποκριτές και κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας, οργανισμούς

διαχείρισης υδάτων και εταιρείες από 11 χώρες.

Το σενάριο βασίζεται σε αντιμετώπιση καταστροφών συνεπεία σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της

Λεμεσού και θα συμμετέχουν εκτός από την Πολιτική Άμυνα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Συμβούλιο

Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το ΣΑΛΑ, και η Αστυνομία. Η άσκηση

περιλαμβάνει προσομοίωση περιστατικών διάσωσης και διερεύνηση της μόλυνσης νερού περί το φράγμα

Γερμασόγειας και σε περιοχές της κοίτης του Άμαθου ποταμού (περιοχή Πάρκου κυνηγών «Σάββας

Σάββα») και περιστατικό εκκένωσης περιοχής στην κοινότητα Φοινικαριών. Στην άσκηση θα συμμετέχουν

επίσης τα τμήματα εναέριας παρατήρησης της Πολιτικής Άμυνας και του ΚΟΙΟΣ, τα οποία θα αναπτύξουν

Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (ΜΕΑ) στην περιοχή του φράγματος.

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας θέλει να εκφράσει εκ των προτέρων τις ευχαριστίες της στο Δήμο

Γερμασόγειας, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινικαριών και στους κατοίκους τους για τη στήριξη και

συνεργασία με σκοπό την επιτυχή διεξαγωγή της άσκησης.

Powered by Technomart