Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Παραχώρηση άδειας

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023, 20:34

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει τους πιο κάτω διαγωνισμούς με συνοπτικές διαδικασίες:-

 

Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε καθορισμένους πασσάλους επί της οδού Γεωργίου Α’, στο Δήμο Γερμασόγειας.  Αρ. 15/2023

 

Παραχώρηση άδειας τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε καθορισμένους πασσάλους επί της οδού Χριστάκη Κράνου στο Δήμο Γερμασόγειας.  Αρ. 16/2023

 

Καθαρισμός δρόμων, πεζοδρομίων και δημοσίων πεζόδρομων εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 17/2023

 

Καθαρισμός οικοπέδων ή και ανοιχτών χώρων εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 18/2023

 

5. Συντήρηση κλάδεμα δέντρων επί δημοσίων πεζοδρομίων, εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 19/2023

 

6. Συντήρηση καθορισμένου αριθμού δημοσίων χώρων πρασίνου, εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 20/2023

 

Για έντυπα προσφορών και για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 25879898 ext. 1 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση yermasoyia.municipality@cytanet.com.cy

 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 74, 4044 Γερμασόγεια.  Ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής των πιο πάνω διαγωνισμών λήγει τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, 2024 και ώρα 13.00.

 

Έντυπα

Powered by Technomart