Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ανακύκλωση Γερμασόγειας: Κάθε Βήμα Μετράει

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2023, 06:03

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η !

 

Επίσκεψη «Κινητής μονάδας για ενημέρωση και συλλογή επικίνδυνων οικιστικών αποβλήτων»  στο Δήμο Γερμασόγειας.

 

 

Ο Δήμος Γερμασογεια στα πλαίσια των φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων του συμβάλλοντας στη διαφώτιση  και ευαισθητοποίηση των δημοτών του αλλά και στη συλλογή των επικίνδυνων οικιστικών αποβλήτων (μπαταρίες, μπογιές, sprays, μελάνια, τόνερς, φάρμακα, μικρές μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, καθαριστικά, απορρυπαντικά, λιπαντικά κα) ενημερώνει ότι η «κινητή μονάδα συλλογής επικινδύνων οικιακών αποβλήτων» θα βρίσκεται στο Δήμο Γερμασόγειας για 3 μέρες (εορτές Χριστουγέννων) για εύκολη επίσκεψη και συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά.  

Ημερομηνίες και ώρες επίσκεψης։ 

Τετάρτη 27/12/23 (10.00-13.00), Πέμπτη 28/12/23 (12:00-15:00), Παρασκευή 29/12/23 (10.00-13.00).

 

Χώρος τοποθέτησης μονάδας ։

Έναντι 2ου Δημοτικού σχολείου ποταμού Γερμασόγειας Columbia - οδός Διαμέσου (μεριά κύριας εισόδου). 

 

Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση αποβλήτων έξω από την κινητή μονάδα τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας όσο και κατά τις ώρες που η μονάδα θα είναι κλειστή. Σε τέτοια περίπτωση η μονάδα θα μετακινείται.  

 

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος και ΑΝΕΛ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας) και χρηματοδοτείται από Νορβηγικά κονδύλια. Η κινητή μονάδα επισκέπτεται επιλεγμένες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο.

 

Δεκέμβριος 2023

Υγειονομικές Υπηρεσίες

Φωτογραφίες

Έντυπα

Powered by Technomart