Διαγωνισμός Μετατροπής Σχολείου

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024, 17:05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη μετατροπή του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Γερμασόγειας σε Πολυδύναμο Κέντρο. Αρ. 1/2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαΐου, 2024 και ώρα 1:00μ.μ.

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Έντυπα

Powered by Technomart