Μεταμόρφωση Σχολείου: Διαγωνισμός Δήμου Γερμασόγειας

Τρίτη, 04 Ιουνίου 2024, 20:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τη μετατροπή του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Γερμασόγειας σε Πολυδύναμο Κέντρο. Αρ. 6/2024

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου, 2024 και ώρα 1:00μ.μ.

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Έντυπα

Powered by Technomart