Μεταρρύθμιση Αδειοδότησης: ΕΟΑ Λεμεσού & Δήμος Γερμασόγειας

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024, 01:23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Μεταφορά της αρμοδιότητας της Αδειοδότησης της

Ανάπτυξης στον ΕΟΑ Λεμεσού – Λειτουργία Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γερμασόγειας

Ο Δήμος Γερμασόγειας ενημερώνει τους δημότες του, ότι σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 και με βάση τις πρόνοιες του

περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, προβλέπεται όπως ο Επαρχιακός Οργανισμός

Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού αναλάβει, ανάμεσα σε άλλα, την αρμοδιότητα της πολεοδομικής και

οικοδομικής αδειοδότησης της ανάπτυξης σε επαρχιακό επίπεδο.

Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την ομαλή μετάβαση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων αδειοδότησης της

ανάπτυξης από τον Δήμο Γερμασόγειας στον ΕΟΑ Λεμεσού, πληροφορείστε ότι η τελευταία μέρα

παραλαβής όλων των τύπων των αιτήσεων, τόσο των φυσικών εντύπων, όσο και της ηλεκτρονικής

παραλαβής (μέσω της υπηρεσίας ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ), ορίζεται η 14η Ιουνίου 2024.

Επιπλέον, πληροφορείστε ότι από τις 17 Ιούνιου 2024 τερματίζονται οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του

κοινού από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Γερμασόγειας για θέματα που αφορούν την αδειοδότηση.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση εκ των προτέρων.

 

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Powered by Technomart