Μεταρρύθμιση Δήμου Ανατολικής Λεμεσού

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024, 00:04

Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Λειτουργία Οικονομικών Τμημάτων των Δήμων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας

και των Κοινοτήτων Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθηκολώνης, Μουτταγιάκας,

 

Φοινικαριών και Αρμενοχωρίου.

 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο

τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 και με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων

Νόμου, ιδρύθηκε και συστάθηκε ο Δήμος Ανατολικής Λεμεσού, με έδρα τον Άγιο

Αθανάσιο, ο οποίος αποτελείται από τους Δήμους Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας,

και τις Κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθηκολώνης, Μουτταγιάκας, Φοινικαριών

και Αρμενοχωρίου.

Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την ομαλή μετάβαση στον Δήμο Ανατολικής

Λεμεσού, πληροφορείται το κοινό ότι η τελευταία μέρα λειτουργίας των ταμείων των

Δήμων και των Κοινοτήτων και της ηλεκτρονικής πληρωμής (μέσω της υπηρεσίας JCC),

για την εξυπηρέτηση του, ορίζεται η 21η Ιουνίου 2024 και ώρα 14.00.

Οι πληρωμές στα ταμεία των Δήμων και Κοινοτήτων, θα επαναλειτουργήσουν

κανονικά από την 1 η Ιουλίου, 2024, μόνο με μετρητά και επιταγές. Όσον αφορά τις

πληρωμές στα ταμεία των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και μέσω του διαδικτύου με την

υπηρεσία JCC, θα προβούμε σε σχετική ανακοίνωση από τα μέσα Ιουλίου, 2024.

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση εκ

των προτέρων.

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ, ΑΚΡΟΥΝΤΑΣ, ΜΑΘΗΚΟΛΩΝΗΣ,

ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ, ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ.

Έντυπα

Powered by Technomart