ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη, 19 Μαϊος 2020, 16:17

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου επιδιορθώσεων πεζοδρομίων στα πλαίσια του έργου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου με την ονομασία ‘Νέες Αναχωρήσεις από Υ/Σ Γερμασόγειας 132/11KV προς Παραλιακό Μέτωπο (Δυτικά & Ανατολικά)’, εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 5/2020

           Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των διαγωνισμών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

          Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 2020 και ώρα 1:00μ.μ. 

           

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερ.:19/5/2020

Powered by Technomart