ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020, 13:37

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό με συνοπτικές διαδικασίες για την παραχώρηση αδειών τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε προκαθορισμένους πασσάλους της Λεωφόρου Γεωργίου Α’ (παραλιακός).  Αρ. 6/2020.

Για έντυπα προσφορών και για περισσότερες λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, τηλ. 25879898 ext. 2.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 39, 4044 Γερμασόγεια. Ν' αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα ο τίτλος της προσφοράς.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 16 Ιουνίου, 2020 και ώρα 13.00μ.μ.

 

 

Ημερ.:1/6/2020                                                         ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Powered by Technomart