ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, 21:10

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

            Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει τους πιο κάτω διαγωνισμούς για:-

 

1)    Εκμίσθωση υπηρεσιών αυτοκινούμενου σαρώθρου με οδηγό για τον

καθαρισμό δρόμων και πεζοδρομίων εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας. Αρ. 18/2019

 

2)    Supply and Delivery of one (1) to two (2) used 26 tonne Refuse Collection Vehicles. Αρ. 19/2019

 

           Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των διαγωνισμών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

          Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, 2019 και ώρα 1:00μ.μ. 

           

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερ.:15/10/2019

Powered by Technomart