ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020, 11:14

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επιδιορθώσεις πεζοδρομίων από εκσκαφές που εκτελούνται από διάφορες Αρχές Κοινής Ωφελείας ή/και από φυσική φθορά εντός των δημοτικών ορίων Γερμασόγειας.  Αρ. 1/2020

           Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των διαγωνισμών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, χωρίς καμία χρέωση.

          Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eprocurement) στο χώρο των διαγωνισμών στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου, 2020 και ώρα 1:00μ.μ. 

           

ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερ.:4/3/2020

 

 

 

 

 

Powered by Technomart