ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δευτέρα, 04 Μαϊος 2020, 14:28

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ. 3/2020

Ο Δήμος Γερμασόγειας ζητά προσφορές από πρόσωπα που πληρούν τα ζητούμενα στα έγγραφα διαγωνισμού κριτήρια, για να τους παραχωρηθεί άδεια που επιτρέπει την παροχή διευκολύνσεων (ενοικίαση ειδών θαλασσίων αθλημάτων και ψυχαγωγίας) σε σημεία της παραλίας που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Γερμασόγειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και έγγραφα διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα Γραφεία του Δήμου Γερμασόγειας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλ. 25879898, ext. 2.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου Γερμασόγειας, που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 39, Γερμασόγεια μέχρι την  Παρασκευή 22 Μαΐου, 2020 και ώρα 1.00μ.μ.  Ν’ αναγράφεται δε στο φάκελο ευδιάκριτα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ.»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 4 Μαΐου, 2020

 

Powered by Technomart